Steeds vaker gebruiken kinderen het internet zonder toezicht van ouders met onnodige risico’s voor het kind en omgeving. Bent u op zoek naar een deskundige mediacoach? Neem vrijblijvend contact op met Anne Soons.

Media & Jeugd

Deze site biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van een erkend mediacoachEen mediacoach organiseert informatiebijeenkomsten waarin naast algemene informatie over het bevorderen van mediawijsheid, vooral handreikingen worden gegeven over hoe problemen te voorkomen, succesvol aan te pakken en op te lossen.

Deze informatiebijeenkomsten richten zich op de kinderen en jeugdigen zelf, ouders, onderwijsgevenden en hulpverleners. In het verlengde van deze bijeenkomsten kan gebruik gemaakt worden van individuele consultatie en/of coachingstrajecten.

Waarom een mediacoach?

Steeds meer en steeds vaker gebruiken kinderen het internet, mobiele telefoons etc.. met vaak negatieve gevolgen voor het kind en omgeving. Denk aan computerverslaving, cyberpesten en dergelijk (voor meer infomatie: actuele problemen bij mediagebruik).

Een mediacoach kan u helpen:

  • Bij het voorkomen van media gerelateerde problemen d.m.v. voorlichting & advies.
  • Bij het analyseren en oplossen van bestaande problemen (coaching).

Voor meer informatie zie: mediacoach.